Rotoreggen

Amazone

De Amazone-rotoreggen KE en KG, zijn stabiele en robuuste bodembewerkingsmachines met vele flexibele mogelijkheden. In combinatie met een woeler TL is directzaai mogelijk. 
De hoge bodemvrijheid, de zware tandhouders met snelwisselsysteem voor de tanden en de eenvoudige diepteregeling over de wals zijn de sterkste argumenten voor deze basismachines.

A&B Van Hoyweghen - Rotoreggen

KE Special / Super

De KE rotoreg werkt optimaal na het ploegen op losgemaakte grond. Door het hoge frame, de absoluut gladde onderkant en de lange rotortanden ontstaat er veel vrije ruimte, zodat zelfs zware grond met grove kluiten geen probleem vormt. 

Tanden-snelwisselsysteem: De tanden worden in de uitsparingen van de tandenhouders geschoven en met een splitpen geborgd. Eenvoudiger en sneller kan het niet. 

Met de voordelige steunwals wordt een goede naverdichting met dieptewerking verkregen, bv. als voorbewerking voor een plantmachine of voor diep zaaien. De unieke V-ringwals zorgt voor een naverdichting in stroken. Het zaad wordt in de verdichte voor gezaaid. Geschikt voor alle weertypen en alle grondsoorten. 

A&B Van Hoyweghen - Rotoreggen

KX 3000

Met de introductie van de rotorcultivatoren KX met een werkbreedte van 3,0 m voor de tractorenklasse van 190 pk wordt de afstand tussen de KE-serie en KG-serie gereduceerd. Voor elke toepassing is nu het juiste werktuig beschikbaar voor door een aftakas aangedreven grondbewerking. 

Veel landbouwers willen een combinatiemachine inzetten voor verschillende bodem- en werkcondities. Zo willen ze op moeilijker grond bij het mulchzaaien een rotorcultivator met „tanden op grip” gebruiken en op een lichtere, stenige grond een rotoreg met „tanden op sleep” gebruiken om de stenen in de ondergrond te drukken. Tot nu toe werden de tanden vaak simpelweg omgedraaid van „op sleep” naar „op grip”. Het eindresultaat is in dergelijke gevallen vaak onbevredigend, omdat alleen speciale, op de plaatselijke condities afgestemde tanden een optimale prestatie kunnen leveren. 

A&B Van Hoyweghen - Rotoreggen

KG Special / Super

Of de bodem nu geploegd, gecultiveerd of helemaal niet bewerkt is, de oersterke rotorcultivator KG houdt altijd de ingestelde werkdiepte aan – ook op zware grond –, omdat de “tanden op grip” zich de grond in trekken. De “tanden op grip” breken de grond van onderaf open. Er ontstaan geen smeerhorizons. 

Door de verende tandenbevestiging kunnen de tanden uitwijken bij stenen. Met de steenbeveiliging kunnen de tanden “op grip” staan. 
Door het scheidingseffect komen grove gronddeeltjes op de bovenlaag te liggen.  De fijne aarde zit verder naar beneden, waardoor de kiemomstandigheden gunstig zijn.
Het zaaigoed komt dus in het gedeelte met de fijne aarde terecht. De grove deeltjes aan de oppervlakte beschermen tegen verstopping, uitdroging en erosie.

Met de KG4000, KG5000 en de KG6000-2 beschikken we respectievelijk over werkbreedtes van 4m, 5m en 6m.

A&B Van Hoyweghen - Rotoreggen

A&B Van Hoyweghen - Rotoreggen

Vogel & Noot

De rotorkopeggen van Vogel & Noot zijn leverbaar in drie verschillende typen.

Terramat

De rotorkopeg Terramat levert ook onder de zwaarste omstandigheden een perfecte grondbewerking. De rotorkopeggen zijn leverbaar in werkbreedtes van 0,95 tot 4 meter.

A&B Van Hoyweghen - Rotoreggen

Arterra

Kenmerkend aan de Arterra rotorkopeg zijn de extreem lange tanden van 34 centimeter.
De machine kan worden gebruikt als rotorkopeg en als Arterra Grip, om gewasresten met de grond te mengen. De Arterra Grip is leverbaar met een snelwisselsysteem op de tanden en een aftakas met nokkenslipkoppeling.

A&B Van Hoyweghen - Rotoreggen

Eurotill MS

De Eurotill MS is de robuuste serie met een werkbreedte van 4 tot 6 meter. Als optie is er een super snel snelwisselsysteem op de tanden leverbaar. De Eurotill MS is hydraulisch opklapbaar.

A&B Van Hoyweghen - Rotoreggen